top of page

CRYNWYR CYMRAEG

TANYSGRIFIO

Mae'r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi ddanfon eich manylion i ni. Wedyn byddwn yn medru danfon dolen gyfredol Zoom  i bawb ar y rhestr. Byddwn hefyd, o bryd i'w gilydd, yn defnyddio'r rhestr i anfon gwybodaeth am ambell i gyfarfod neu gyhoeddiad.

Mae angen eich enw a chyfeiriad ebost. Byddem yn croesawu rhyw syniad o ble y byddwch chi'n ymuno â ni ac yn eich gwahodd i roi cymaint o'ch cyfeiriad ag ydach chi'n hapus i wneud, hyd yn oed os mai dim ond llythrennau cyntaf eich côd post ydyw.

Diolch am danysgrifio.

Subscribe

Send us your details so that we can forward the current Zoom link for the meeting, and, from time to time, news of other meetings and the odd publication.

Fields (above) are:

name

email address

location (or first part of postcode) + any other information

bottom of page