top of page

CRYNWYR CYMRAEG

CRYNWRIAETH   /   CYMRU

Y FFORDD DAWEL

wynn_thm.jpg
medi_thm.jpg
eluned_thm.jpg
rhian_thm.jpg

lleisiau rhai o'r Crynwyr Cymraeg. Isod

Ffilm a grewyd gan S4C yn cyflwyno profiad ambell aelod.

Addoli

penybont_tumewn.jpg

Mewn cyfarfod wyneb yn wyneb, mae'r addoli yn dechrau pan fo rhai yn eistedd ac yn ymdawelu. Mae'r addoliad yn ddistaw a does dim wedi ei drefnu ar ei gyfer. Mae'r ymwybyddiaeth o'r ysbrydol yn cynyddu wrth ymdawelu, ac yn amrywio'n sylweddol o berson i berson, yn ôl eu cyflwr a'u profiad. Yn raddol, lleiha'r dwndwr beunyddiol a bydd yr addolwyr yn agored i bresenoldeb ysbrydol oddi mewn. Nid diffyg sŵn yw'r distawrwydd yma ond aros disgwylgar. Fe all y cyfarfod fod yn ddistaw am awr, neu fel all rywun rannu eu profiad. Torrir ar y distawrwydd am ychydig ond nid yw'n cael ei atal.

 

Daw'r cyfarfod i ben wrth ysgwyd llaw. Peidiwch a diflannu wedi 'r cyfarfod; cyflwynwch eich hun a gofynnwch unrhyw gwestiwn am y profiad.

Yn ein cyfarfod arlein, fe fyddwn yn ymuno a'r cyfarfod yn gynnar am sgwrs ar y cychwyn - cyfarch a chyflwyno, neu holi, neu jest i fod yn gyfeillgar, gan ymdawelu ar ôl ryw hanner awr. Fel arfer byddwn yn rhannu delwedd, gerdd, neu ddyfyniad fel cyfrwng i glosio. Bydd y distawrwydd hyn yn para am ryw hanner awr i dri chwarter, ac wedi hynny byddwn yn rhannu'n profiad sydd yn aml yn arwain at drafodaeth werthfawr, am rwy chwarter awr eto, yn aml ar amrywiaeth o bynciau, cyn gadael.

 

Y profiad o ymgynull a chyd-gyfarfod yw un o'r nodweddion pwysicaf, a medru gwneud hynny drwy'r Gymraeg yw ein bwriad. Mae croeso mawr i'r sawl sydd yn dysgu'r Gymraeg, wrth gwrs.

zoom_crwn.jpg

Beth ddywedi di?

Dyma sydd gan rai o fynychwyr rheolaidd Crynwyr Cymraeg i'w ddweud.

beth ddywedi di?

Beth yw'r Crynwyr?

Cymdeithas a sefydlwyd yng nghyfnod Rhyfel Cartref Lloegr, a'r berw cymdeithasol a chrefyddol y pryd hwnnw yn esgor ar nifer o grwpiau eitha chwyldroadol oedd yn awyddus i weld eu bywydau yn dystiolaeth i'w ffydd.

Beth mae'r Crynwyr yn ei gredu? 

 

Dyw'r Crynwyr ddim yn diffinio eu hunain yn ôl eu cred - mae na lygedyn bach o oleuni dwyfol ynddo ni i gyd, ac mae'n dod i'r golwg mewn amryfal ffyrdd - pwy sydd i ddweud fod un dehongliad yn 'gywir' a'r llall ddim? 

Beth ydi'r pwynt felly?

Ceisio byw ein bywyd yn driw i'r datguddiad hwnnw o oleuni dwyfol. Mae'r Crynwyr wedi bod yn flaenllaw dros y blynyddoedd mewn mudiadau cymdeithasol, dileu caethwasiaeth, heddychiaeth a chynnal tystiolaeth dros frawdgarwch.

Cymru

Y BYD

FWCC_logo.png

Rhestr o gyfarfodydd rheolaidd arlein ar safle we y FWCC, sef corff cyffredinol y Crynwyr ar draws y byd. Yma>>>

CYMRU

Mae'r cyfarfodydd ar draws Cymru yn rhan o Gyfarfod Crynwyr Cymru sydd yn siarad ar ran Cymru i'r byd, ac ar ran y Crynwyr yng Nghymru.

crynwyr.cymru

hefyd yma: quaker.org.uk

cymru CC_crop.jpeg

Dyma fap o gyfarfodydd Cymru a'r Gororau, yn rhoi rhyw syniad o'u gwahanol faint.

bottom of page