top of page
gorwel.jpeg

CRYNWYR CYMRAEG

PWLLHELI A'R BALA

Mae Cyfarfod Crynwyr yn ardal Pwllheli ers y 1980au, ond bu Crynwyr yn y cylch ers yr 17G.

 

Mae'r Bala a Phenllyn yn adnabyddus iawn yn hanes Crynwyr Cymru.

Byddwn yn cyd-gyfarfod mewn distawrwydd, ac mae croeso i bawb i ymuno â ni - unwaith i roi cynnig arni, neu'n amlach a bod yn ran o'r cyfarfod clos hwn. Nid enwad yw'r Crynwyr, ond Cymdeithas o unigolion sydd yn cyd-chwilio. Mae'r Crynwyr o gwmpas ers dros 350 mlynedd, ond mae i'w weld yn hynod o gyfoes i ni, yn rhoi gogwydd newydd ar ysbrydolrwydd a chrefydd drwy rannu profiad - a thrwy ofyn cwestiynnau yn hytrach na rhoi atebion.

Mwy am Grynwyr Pwllheli / Y Bala YMA >>

 

I gysylltu â ni, danfonwch ebost at  crynwyrpwllheli@gmail.com​

 

Huw a Rhian

English

arwydd_ed _b.png

yn cyfarfod wyneb yn wyneb ar

- bedwerydd nos Iau y mis

- Sul cynta'r mis

 

Mae croeso i chi ymuno â ni, a dod i gysyllwllt os am wybod mwy

pwllheli.jpg

Pwllheli

Hendra

cysylltwch

14:00 Sul cyntaf y mis

19:30 pedwerydd nos Iau y mis

cadeiriau_CCwe_2_edited.jpg

Crynwyr Cymraeg

cyfarfodydd rheolaidd arelin i roi cyfle i Grynwra drwy'r Gymraeg

mwy

19:30 nos iau cyntaf a thrydydd y mis

zoom crwn copy.png
logocrwn.png

Llwybrau

sgyrsiau a thrafodaeth, o bryd i'w gilydd wedi anelu at bobl sydd â diddordeb yn y meysydd hynny, neu sydd yn gefnogol i dystiolaeth weithredol wedi'i seilio ar adnabod gwerth yr unigolyn o fewn cymdeithas

materion o bwys gydag apel eang, wedi eu hanelu at bawb, o bob cred ac o ddim; hefyd cyfle i ddysgu mwy am Grynwyr

English

Pwllheli and Bala Quaker Meeting

14:00 first sunday of the month - Hendra, Pwllheli

19:30 fourth thursday of the month: half hour silent worship and a discussion / conversation (Welsh) - Hendra, Pwllheli

for Welsh speakers and those learning, we have a regular meeting online : Crynwyr Cymraeg more >>>

all are very welcome (though we conduct our business in Welsh)
 

there are also meetings in Porthmadog, Dolgellau and Bangor

to learn more about Quakers in general, go here :

crynwyr.cymru

quaker.org.uk

english
bottom of page