gorwel.jpeg

CRYNWYR CYMRAEG

PWLLHELI A'R BALA

Mae Cyfarfod Crynwyr yn ardal Pwllheli ers y 1980au, ond bu Crynwyr yn y cylch ers yr 17G.

 

Ailsefydlwyd cyfarfod Y Bala rhwy ddeng mlynedd yn ôl - mae Penllyn yn ardal bwysig yn hanes Crynwyr Cymru.

Byddwn yn cyd-gyfarfod mewn distawrwydd, ac mae croeso i bawb i ymuno â ni - unwaith i roi cynnig arni, neu'n amlach a bod yn ran o'r cyfarfod clos hwn. Nid enwad yw'r Crynwyr, ond Cymdeithas o unigolion sydd yn cyd-chwilio. Mae'r Crynwyr o gwmpas ers dros 350 mlynedd, ond mae i'w weld yn hynod o gyfoes i ni, yn rhoi gogwydd newydd ar ysbrydolrwydd a chrefydd drwy rannu profiad - a thrwy ofyn cwestiynnau yn hytrach na rhoi atebion.

Mwy am Grynwyr a Chrynwyr Cymru YMA >>

 

I gysylltu â ni, danfonwch ebost at  crynwyrpwllheli@gmail.com

 

Huw a Rhian

English

arwydd_ed _b.png

ar hyn o bryd, nid ydym yn cyfarfod wyneb yn wyneb, wrth gwrs, ond mae croeso i chi ymuno yn yr ysbryd ar yr amseroedd yma, gan y byddwn yn neilltuo yn ein mannau ein hunain yn ôl y dull distaw Crynwrol

penmownt_b_edited.jpg

Pwllheli

Capel Penmownt

LL53 5HU

52.8896, -4.4138

map

11:30 Sul cyntaf y mis

19:30 trydydd nos Iau y mis

canolfanbrotegid_edited.jpg

Y Bala

Canolfan Bro Tegid

LL23 7AG

52.8896, -4.4138

map

14:00 trydydd Sul y mis

cadeiriau_CCwe_2_edited.jpg

Crynwyr Cymraeg

cyfarfodydd rheolaidd arelin i roi cyfle i Grynwra drwy'r Gymraeg

mwy

19:30 nos iau cyntaf a thrydydd y mis

logocrwn.png

Llwybrau: sgyrsiau a thrafodaeth, o bryd i'w gilydd wedi anelu at bobl sydd â diddordeb yn y meysydd hynny, neu sydd yn gefnogol i dystiolaeth weithredol wedi'i seilio ar adnabod gwerth yr unigolyn o fewn cymdeithas

materion o bwys gydag apel eang, wedi eu hanelu at bawb, o bob cred ac o ddim 

anelwn i gyfarfod drwy un (neu gyfuniad) o'r cyfryngau canlynol:

- wyneb yn wyneb

- ar Zoom

- ar YouTube (+byw)

English

Pwllheli and Bala Quaker Meeting

11:30 first sunday of the month - Pen Mount, Pwllheli

14:00 third sunday of the month - Canolfan Bro Tegid, Bala

19:30 fourth thursday of the month: half hour silent worship and a discussion / conversation (Welsh) - Pen Mount Pwllheli

for Welsh speakers and those learning, we have a regular meeting online : more >>>

all are very welcome (though we conduct our business in Welsh): there are also meetings in Porthmadog, Dolgellau and Bangor

to learn more about Quakers in general, go here : crynwyrcymru.org.uk  (being rebuilt currently) or quaker.org.uk

 

we are not meeting in person at the moment, of course - but keep us in the light at the indicated times - we meet in our own places according to the silent manner of Friends; we meet unplugged, you could say!