top of page
H: Welcome

CYFARFOD CRYNWYR ARLEIN

CRYNWYR CYMRAEG

19:30

NOS IAU CYNTAF A THRYDYDD Y MIS

DANFONWCH NEGES EBOST AM DDOLEN ZOOM

trefnir gan Gyfarfod Crynwyr Pwllheli a'r Bala

Mae Crynwyr Cymraeg yn gyfle i gysylltu siaradwyr Cymraeg (a dysgwyr) a'i gilydd, o bedwar ban byd. Mae hwn yn gyfle i bobl sydd yn ei chael hi'n anodd i fynychu cyfarfod, neu sydd eisiau cyfle i Grynwra yn Gymraeg.

Ein prif weithgaredd yw cyfarfod i addoli ar Zoom, gan rannu ein distawrwydd, ac yn aml ymateb i gerdd, ddelwedd neu hanes sydd wedi ei rannu drwy'r cyfrwng.

Mae croeso i bawb o bob man, boed ymwelydd am y tro cynta, neu Gyfaill profiadol o gyfarfod pell.
I ymuno, danfonwch neges ebost gyda'ch manylion ac mi ddanfonwn ni'r ddolen i chi.

Mwy am gyfarfod Pwllheli, sydd yn cynnal Crynwyr Cymraeg.

Tanysgrifiwch i gael dolen i'r cyfarfod.

Beth yw'r Crynwyr .... a Chrynwriaeth yng Nghymru heddiw

Learn more about this online Quaker group.

Mae croeso i chi argraffu'r poster hwn neu ei ddanfon at unrhyw un efallai y byddai ganddyn nhw ddiddordeb i wybod mwy.

CC poster_b 231031.jpg

231031

bottom of page