top of page
H: Welcome

CYFARFOD CRYNWYR ARLEIN

trefnir gan Gyfarfod Crynwyr Pwllheli a'r Bala

CRYNWYR CYMRAEG

Mae Crynwyr Cymraeg yn gyfle i gysylltu siaradwyr Cymraeg (a dysgwyr) a'i gilydd, o bedwar ban byd. Mae hwn yn gyfle i bobl sydd yn ei chael hi'n anodd i fynychu cyfarfod, neu sydd eisiau cyfle i Grynwra yn Gymraeg.

Ein prif weithgaredd yw cyfarfod i addoli ar Zoom, gan rannu ein distawrwydd, ac yn aml ymateb i gerdd, ddelwedd neu hanes sydd wedi ei rannu drwy'r cyfrwng.

Mae croeso i bawb o bob man, boed ymwelydd am y tro cynta, neu Gyfaill profiadol o gyfarfod pell.
I ymuno, danfonwch neges ebost gyda'ch manylion ac mi ddanfonwn ni'r ddolen i chi.

poster v4 thm_edited.jpg

Mae croeso i chi argraffu'r poster hwn neu ei ddanfon at unrhyw un efallai y byddai ganddyn nhw ddiddordeb i wybod mwy.

Pwllheli + Y Bala

Mwy am Gyfarfod Crynwyr Pwllheli a'r Bala, sydd yn trefnu'r CC.

Tanysgrifio

Tanysgrifiwch i dderbyn y ddolen ar gyfer y cyfarfod.

Crynwyr + Cymru

Beth yw'r Crynwyr? a  Chrynwriaeth yng Nghymru heddiw.

English

This is an informal online opportunity to worship and share in Welsh.

bottom of page